Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 7.3.2017 година за по-ефективен процес на връщане при прилагането на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION of 7.3.2017 on making returns more effective when implementing the Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 07/03/2017
№ на документ: C(2017) 1600
Вид документ: Препоръка
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове