Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Първи годишен доклад относно Механизма за бежанците в Турция
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey
Дата на документа: 02/03/2017
№ на документ: COM(2017) 130
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове