Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 по отношение на някои възможности за риболов
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2017/127 as regards certain fishing opportunities
Дата на документа: 14/03/2017
№ на документ: COM(2017) 126
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове