Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 8 юни 2016 година за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение, относно качеството на изпълнение на сделките C(2016) 3333 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 15.3.2017 to Commission Delegated Regulation of 8 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards concerning the data to be published by execution venues on the quality of execution of transactions C(2016) 3333 final
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: C(2017) 1878
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове