Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 7 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка със степента на точност на бизнес часовниците C(2016) 3316 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 15.3.2017 to Commission Delegated Regulation of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks C(2016) 3316 final
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: C(2017) 1873
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове