Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 18 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията, прозрачността, компресирането на портфейл и надзорните мерки за намеса по отношение на продукти и управление на позиции C(2016) 2860 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 15.3.2017 to Commission Delegated Regulation of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to definitions, transparency, portfolio compression and supervisory measures on product intervention and positions C(2016) 2860 final
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: C(2017) 1877
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове