Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на организационните изисквания към инвестиционните посредници, които извършват алгоритмична търговия C(2016) 4478 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 15.3.2017 to Commission delegated regulation supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the organisational requirements of investment firms engaged in algorithmic trading C(2016) 4478 final
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: C(2017) 1876
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове