Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегирана директива на Комисията от 7 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични облаги C(2016) 2031 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 15.3.2017 to Commission Delegated Directive of 7 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to safeguarding of financial instruments and funds belonging to clients, product governance obligations and the rules applicable to the provision or reception of fees, commissions or any monetary or non-monetary benefits C(2016) 2031 final
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: C(2017) 1888
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове