Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 8 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение C(2016) 3337 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 15.3.2017 to Commission Delegated Regulation of 8 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the annual publication by investment firms of information on the identity of execution venues and on the quality of execution C(2016) 3337 final
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: C(2017) 1861
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове