Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно разследването във връзка с манипулиране на статистически данни в Австрия, както е посочено в Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната (Решение на Комисията от 3 май 2016 г.) {SWD(2017) 105 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the investigation related to the manipulation of statistics in Austria as referred to in Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area (Commission Decision of 3 May 2016) {SWD(2017) 105 final}
Дата на документа: 22/02/2017
№ на документ: COM(2017) 94
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове