Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. ЗА ВПИСВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ 2016 ФИНАНСОВА ГОДИНА
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 2 TO THE GENERAL BUDGET 2017 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2016
Дата на документа: 12/04/2017
№ на документ: COM(2017) 188
Вид документ: Предварителен допълнителен проектобюджет
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове