Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Закрилата на децата мигранти {SWD(2017) 129 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The protection of children in migration {SWD(2017) 129 final}
Дата на документа: 12/04/2017
№ на документ: COM(2017) 211
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове