Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Инициатива за устойчивото развитие на синята икономика в Западното Средиземноморие {SWD(2017) 130 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Initiative for the sustainable development of the blue economy in the western Mediterranean {SWD(2017) 130 final}
Дата на документа: 19/04/2017
№ на документ: COM(2017) 183
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове