Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Шести доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Sixth progress report towards an effective and genuine Security Union
Дата на документа: 12/04/2017
№ на документ: COM(2017) 213
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове