Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности {SWD(2017) 63 final}{SWD(2017) 64 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a multi-annual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea and the fisheries exploiting those stocks {SWD(2017) 63 final}{SWD(2017) 64 final}
Дата на документа: 24/02/2017
№ на документ: COM(2017) 97
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове