Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Последваща проверка на допълняемостта за периода 2007 — 2013 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Ex-post verification of additionality 2007-2013
Дата на документа: 23/03/2017
№ на документ: COM(2017) 138
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове