Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането и оценката на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз {SWD(2017) 131 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation and evaluation of Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty {SWD(2017) 131 final}
Дата на документа: 21/04/2017
№ на документ: COM(2017) 184
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове