Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, във връзка с приемането на препоръка относно приоритетите на партньорството между ЕС и Египет
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, with regard to the adoption of a recommendation on the EU-Egypt Partnership Priorities
Дата на документа: 21/04/2017
№ на документ: JOIN(2017) 14
Вид документ: Съвместно действие
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове