Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход, по отношение на изменението на допълнение II към същата конвенция
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Joint Committee of the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin with regard to the amendment of Appendix II to that Convention
Дата на документа: 21/02/2017
№ на документ: COM(2017) 133
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове