Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 17.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 1 декември 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати - C(2016) 4362
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 17.3.2017 to the Commission Delegated Regulation of 1 December 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives - C(2016) 4362
Дата на документа: 17/03/2017
№ на документ: C(2017) 1887
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове