Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 13 юни 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за механизма за праг на обема и предоставянето на информация за целите на прозрачността и други изчисления - C(2016) 2711 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 15.3.2017 to Commission Delegated Regulation of 13 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the volume cap mechanism and the provision of information for the purposes of transparency and other calculations - C(2016) 2711 final
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: C(2017) 1851
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове