Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Доклад относно изпълнението от държавите членки на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време {SWD(2017) 204 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Report on the implementation by Member States of Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time {SWD(2017) 204 final}
Дата на документа: 26/04/2017
№ на документ: COM(2017) 254
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове