Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за Междуинституционална прокламация относно европейския стълб на социалните права
Заглавие на английски: Proposal for a Interinstitutional Proclamation on the European Pillar of Social Rights
Дата на документа: 26/04/2017
№ на документ: COM(2017) 251
Вид документ: Предложение за акт
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове