Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: SWD (2017) 258
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Taking stock of the 2013 Recommendation on "Investing in children: breaking the cycle of disadvantage"
Дата на документа: 26/04/2017
№ на документ: SWD(2017) 258
Вид документ: Работен документ
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове