Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) и за отмяна на Решение 14405/12 ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) и за отмяна на Решение 14405/12
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) and repealing Decision 14405/12 ANNEXES to the Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) and repealing Decision 14405/12
Дата на документа: 08/05/2017
№ на документ: COM(2017) 216
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове