Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прегледа на практическото прилагане на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) ПРИЛОЖЕНИЕ към доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прегледа на практическото прилагане на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the review of the practical application of the European Single Procurement Document (ESPD) ANNEX to the report from the Commission to the European Parliament and the Council on the review of the practical application of the European Single Procurement Document (ESPD)
Дата на документа: 17/05/2017
№ на документ: COM(2017) 242
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове