Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2017 г.
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2017 National Reform Programme of Bulgaria and delivering a Council opinion on the 2017 Convergence Programme of Bulgaria
Дата на документа: 22/05/2017
№ на документ: COM(2017) 502
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове