Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Малта за 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Малта за 2017 г.
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2017 National Reform Programme of Malta and delivering a Council opinion on the 2017 Stability Programme of Malta
Дата на документа: 22/05/2017
№ на документ: COM(2017) 517
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове