Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила на ООН №№ 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119, 123, 129 и 143, две предложения за изменение на глобални технически правила на ООН 1 и 15, предложение за ново глобално техническо правило на ООН относно процедурата за изпитване за емисии от изпаряване, повторното потвърждаване на три вписвания в Сборника с предложения за глобални технически правила на ООН и едно приемано с единодушие решение за използването на термина „ГТП на ООН“ ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила на ООН №№ 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119, 123, 129 и 143, две предложения за изменение на глобални технически правила на ООН 1 и 15, предложение за ново глобално техническо правило на ООН относно процедурата за изпитване за емисии от изпаряване, повторното потвърждаване на три вписвания в Сборника с предложения за глобални технически правила на ООН и едно приемано с единодушие решение за използването на термина „ГТП на ООН“
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos. 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119, 123, 129 and 143, two proposals for amendments to UN Global Technical Regulations 1 and 15, a proposal for a new UN Global Technical Regulation on the evaporative emission test procedure, the reaffirmation of three listings in the Compendium of Candidate UN Global Technical Regulations, and one consensus decision on the use of the term "UN GTR". ANNEX to the Proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos. 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119, 123, 129 and 143, two proposals for amendments to UN Global Technical Regulations 1 and 15, a proposal for a new UN Global Technical Regulation on the evaporative emission test procedure, the reaffirmation of three listings in the Compendium of Candidate UN Global Technical Regulations, and one consensus decision on the use of the term "UN GTR".
Дата на документа: 29/05/2017
№ на документ: COM(2017) 267
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове