Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г. Увеличаване на бюджетните ресурси за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) с цел намаляване на младежката безработица в целия Европейски съюз и актуализиране на щатните разписания на персонала на децентрализираната агенция ACER и на съвместното предприятие SESAR2
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 3 TO THE GENERAL BUDGET 2017 Increasing the budgetary resources of the Youth Employment Initiative (YEI) to pursue the reduction of youth unemployment across the European Union and updating the staff establishment plans of the decentralised agency ACER and the joint undertaking SESAR2
Дата на документа: 30/05/2017
№ на документ: COM(2017) 288
Вид документ: Допълнителен и коригиращ проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове