Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Училищно развитие и върхови постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота {SWD(2017)165}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS School development and excellent teaching for a great start in life {SWD(2017)165}
Дата на документа: 30/05/2017
№ на документ: COM(2017) 248
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове