Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС – Република Молдова по отношение на изменението на приложение ХХVІ към Споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова от 27 юни 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за Решение на Съвета за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС – Република Молдова по отношение на изменението на приложение ХХVІ към Споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова от 27 юни 2014 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EU – Republic of Moldova Association Council relating to the amendment to Annex XXVI to the EU-Republic of Moldova Association Agreement of 27 June 2014 ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EU – Republic of Moldova Association Council relating to the amendment to Annex XXVI to the EU-Republic of Moldova Association Agreement of 27 June 2014
Дата на документа: 31/05/2017
№ на документ: COM(2017) 269
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове