Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на опростена процедура за определянето на позициите на Съюза в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите продукти ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за установяване на опростена процедура за определянето на позициите на Съюза в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите продукти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION laying down a simplified procedure for the drawing up of Union positions in the Council of Members of the International Olive Council ANNEXES to the Proposal for a Council Decision laying down a simplified procedure for the drawing up of Union positions in the Council of Members of the International Olive Council
Дата на документа: 01/06/2017
№ на документ: COM(2017) 263
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове