Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея слуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея слуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Cooperation Agreement between the European Union and the Agency for Aerial Navigation Safety in Africa and Madagascar (ASECNA) on the development of satellite navigation and the provision of associated services in ASECNA's area of competence for the benefit of civil aviation ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Cooperation Agreement between the European Union and the Agency for Aerial Navigation Safety in Africa and Madagascar (ASECNA) on the development of satellite navigation and the provision of associated services in ASECNA’s area of competence for the benefit of civil aviation
Дата на документа: 01/06/2017
№ на документ: COM(2017) 258
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове