Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКУМЕНТ ЗА РАЗМИСЪЛ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА
Заглавие на английски: REFLECTION PAPER ON THE FUTURE OF EUROPEAN DEFENCE
Дата на документа: 07/06/2017
№ на документ: COM(2017) 315
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове