Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Договора за създаване на транспортна общност ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Договора за създаване на транспортна общност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Transport Community Treaty ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Transport Community Treaty
Дата на документа: 09/06/2017
№ на документ: COM(2017) 324
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове