Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Освобождаване, съгласно Регламента относно пазарите на финансови инструменти (РПФИ), на централни банки, както и на други субекти, на трети държави - ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Освобождаване, съгласно Регламента относно пазарите на финансови инструменти (РПФИ), на централни банки, както и на други субекти, на трети държави
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemptions for third-country central banks and other entities under the Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemptions for third-country central banks and other entities under the Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR)
Дата на документа: 09/06/2017
№ на документ: COM(2017) 298
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове