Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ПРИНОС НА ЕС ЗА ПРЕРАЗГЛЕДАН ПРОЕКТ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ТЕРМОЯДРЕН РЕАКТОР (ITER) {SWD(2017)232}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL EU CONTRIBUTION TO A REFORMED ITER PROJECT {SWD(2017)232}
Дата на документа: 14/06/2017
№ на документ: COM(2017) 319
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове