Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА - Тринадесети доклад относно преместването и презаселването
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Thirteenth report on relocation and resettlement ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL - Thirteenth report on relocation and resettlement
Дата на документа: 13/06/2017
№ на документ: COM(2017) 330
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове