Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Четвърти доклад за напредъка по Рамката за партньорство с трети държави по линия на европейската програма за миграцията ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Четвърти доклад за напредъка по Рамката за партньорство с трети държави по линия на европейската програма за миграцията ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Четвърти доклад за напредъка по Рамката за партньорство с трети държави по линия на европейската програма за миграцията
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Fourth Progress Report on the Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Fourth Progress Report on the Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Fourth Progress Report on the Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration
Дата на документа: 13/06/2017
№ на документ: COM(2017) 350
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове