Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА Годишен доклад за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС за 2016 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 2016 Annual Management and Performance Report for the EU Budget ANNEXES REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 2016 Annual Management and Performance Report for the EU Budget
Дата на документа: 13/06/2017
№ на документ: COM(2017) 351
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове