Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Република Полша да сключи с Република Украйна споразумение, съдържащо мерки за дерогация от член 2, параграф 1, буква г) и член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на поддръжката на пътните мостове на полско-украинската граница
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising the Republic of Poland to conclude with the Republic of Ukraine an agreement containing measures derogating from Articles 2(1)(d) and 5 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards the maintenance of road bridges on the Polish and Ukrainian border
Дата на документа: 15/06/2017
№ на документ: COM(2017) 318
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове