Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и резултатите през 2016 г. на програмата „Перикъл 2020“ за защита на еврото срещу фалшифициране ПРИЛОЖЕНИЕ Преглед на проявите, за които бяха отпуснати средства през 2016 г. към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и резултатите през 2016 г. на програмата „Перикъл 2020“ за защита на еврото срещу фалшифициране ПРИЛОЖЕНИЕ Прояви по линия на „Перикъл 2020“, за които са поети задължения по предходни бюджети, но които са осъществени през 2016 г. към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и резултатите през 2016 г. на програмата „Перикъл 2020“ за защита на еврото срещу фалшифициране
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the implementation and the results of the Pericles 2020 programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2016 ANNEX Overview of actions committed to in 2016 to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the implementation and the results of the Pericles 2020 programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2016 ANNEX Pericles 2020 actions committed under previous budgets but implemented in 2016 to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the implementation and the results of the Pericles 2020 programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2016
Дата на документа: 29/06/2017
№ на документ: COM(2017) 345
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове