Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Осми доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност ПРИЛОЖЕНИЕ Актуално състояние на изпълнението на действията, определени в Съобщението на Комисията „Подпомагане на предотвратяването на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм“ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета Осми доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурностПРИЛОЖЕНИЕ Актуално състояние на изпълнението на плана за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма към Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета Осми доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Eighth progress report towards an effective and genuine Security Union ANNEX State of play of implementing the actions set out in the Commission Communication on supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council Eighth progress report towards an effective and genuine Security UnionANNEX State of play of implementing the Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council Eighth progress report towards an effective and genuine Security Union
Дата на документа: 29/06/2017
№ на документ: COM(2017) 354
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове