Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2016 ГОДИНА ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Годишен доклад за 2016 година относно отношенията между Европейската комисия и националните парламенти
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT 2016 ON RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN COMMISSION AND NATIONAL PARLIAMENTS ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION Annual Report 2016 on relations between the European Commission and national Parliaments
Дата на документа: 30/06/2017
№ на документ: COM(2017) 601
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове