Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ на общ бюджет на Европейския съюз за 2018 финансова година - Общо въведение - Общ разчет за приходната част на бюджета - Общ разчет за приходната и разходната част на бюджета по раздели
Заглавие на английски: DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2018 - General Introduction - General statement of revenue - General statement of revenue and expenditure by section
Дата на документа: 29/06/2017
№ на документ: COM(2017) 400
Вид документ: Проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове