Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Мониторинг върху прилагането на правото на Европейския съюз Годишен доклад за 2016 г. {SWD(2017)259} {SWD(2017)260}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Monitoring the application of European Union law 2016 Annual Report {SWD(2017)259} {SWD(2017)260}
Дата на документа: 06/07/2017
№ на документ: COM(2017) 370
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове