Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и създаването на две специални работни групи ПРИЛОЖЕНИЯ към Съвместно предложение за решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и създаването на две специални работни групи
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established by the Cooperation Agreement on Partnership and Development between the European Union and its Member States, of the one part, and the Islamic Republic of Afghanistan, of the other part, as regards the adoption of the Joint Committee's rules of procedure and the setting-up of two special working groups ANNEXES to the Joint Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established by the Cooperation Agreement on Partnership and Development between the European Union and its Member States, of the one part, and the Islamic Republic of Afghanistan, of the other part, as regards the adoption of the Joint Committee's rules of procedure and the setting-up of two special working groups
Дата на документа: 10/07/2017
№ на документ: JOIN(2017) 23
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове