Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС — Турция по отношение на изменението на протокол № 2 към Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО — Турция относно търговския режим за селскостопански продукти ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС — Турция по отношение на изменението на протокол № 2 към Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО — Турция относно търговския режим за селскостопански продукти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EU-Turkey Association Council as regards amending Protocol 2 to Decision No 1/98 of the EC-Turkey Association Council on the trade regime for agricultural products ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union within the EU-Turkey Association Council as regards amending Protocol 2 to Decision No 1/98 of the EC-Turkey Association Council on the trade regime for agricultural products
Дата на документа: 11/07/2017
№ на документ: COM(2017) 374
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове