Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Първоначален преглед на обхвата на Регламента за осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Initial Review of the scope of the Enforcement Regulation
Дата на документа: 11/07/2017
№ на документ: COM(2017) 373
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове